Pani Renata Molesztak jest wykwalifikowanym coachem i psychologiem.

Zaprojektowaliśmy od podstaw system identyfikacji wizualnej oddający w pełni charakter jej działalności zawodowej.